Βοηθήστε να προσδιορίσετε το όνομα της εγκατάστασης. Συγγενείς από την Ουκρανία έστειλαν σπόρους από