Ας μιλήσουμε για την άμμο - ένα απλό και χρήσιμο υλικό στην καλοκαιρινή επιχείρηση.