25/03/2018 Στην τσάντα υπήρχαν 2 γραμμάρια σπόρων, μετρήθηκαν 10 κομμάτια. Για 3 ώρες είχα