Θέλετε, δεν θέλετε, σάπια ή κοιμηθείτε με άχυρο έδαφος, και νερό τα φυτά στο