Τελείωσα λοιπόν την ιστορία ότι οι σκέψεις για την περαιτέρω κίνηση από την πόλη