Πιστεύεται ότι αυτό το αξιοσημείωτο διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο βγήκε στη Γερμανία πριν από περίπου