Η αγροτική επιχείρηση αντιμετωπίζει μια άλλη έκρηξη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική