Αυτό τελείωσε τον χειμώνα. Για τους καλοκαιρινούς κατοίκους αρχές Μαρτίου - ως ομάδα: "Στην