Στο θέμα του μαθήματος, εκφράζονται πέντε κύριες ομάδες φυτών λαχανικών. Στο λαχανόκηπο, διακρίνεται μια