Όλοι γνωρίζουν ότι η ντάκα δεν είναι μόνο μια «φυτεία» για την καλλιέργεια διαφορετικών