Ο κήπος της Ναταλίας Κωνσταντίνοβα είναι αρκετά μικρός - μόνο τέσσερις. Και σε αυτό