Τα τελευταία χρόνια, ο χειμώνας ήταν ασταθής: οι αποψίλωση συχνά αντικαθίστανται από παγετούς, παγετούς