Καλή ώρα της ημέρας, φίλοι! Το ερώτημά μου είναι το εξής: οι γείτονές μας