Ταξιδεύοντας την άνοιξη στο βουνό Κριμαία, σε διάφορα σημεία μέσα στο δάσος βλάστηση Μάιο