Ενώ σκεφτόμαστε τη μελλοντική ανακατασκευή του κήπου, συχνά θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι, να προσθέσουμε