Τα αγροτεχνολογικά προϊόντα πολλών καλλιεργειών κήπων και κήπων απαιτούν την εκλέπτυνση των βλαστών. Κάποιοι