Στη συνέχεια του θέματος των δώρων για τη βίλα - ένας φίλος που συνδέεται