Παρά το ευρύ φάσμα των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι της χώρας