Αν χαλαρώσετε σε ένα ποτάμι ή σε μια λίμνη, εκτός από την κλασική σούπα