Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, ο βήχας εμφανίζεται όχι μόνο σε ασθένειες του
Είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος που ποτέ δεν είχε κάθει στη ζωή του. Ο