25/03/2018 Στον σάκο υπήρχαν 0,2 g σπόρων, μετρώντας 15 κομμάτια. Για 3 ώρες είχα