Γεια σε όλους! Δεν ξέρω, όπως σε άλλες χώρες, αλλά ο λαός μας δεν