Η συσκευασία είναι γραμμένο ότι «βερμικουλίτης» «χρησιμοποιείται στην pochvosmesi σύνθεση για λαχανικών και ανθέων