Κάθε καλοκαιρινή περίοδο στα ράφια υπάρχει μια τεράστια ποσότητα βιοτεχνολογιών. Και το πρόβλημα της