Είμαι αδιάφορος για τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά σήματα. Ήσυχα φορούν τζιν, το