Και πάλι, με τις "εφευρέσεις" της είμαστε ευχαριστημένοι με τον συνδρομητή Eugene: Ο πίνακας