Τα φυτά γνωρίζουν πολύ περισσότερο την κατάσταση του εδάφους. Έχουμε ήδη μιλήσει για το