Κάθε γονέας θέλει να οργανώσει ειδικές διακοπές για το παιδί του. Συχνά, οι διακοπές