Γεια σας, Τέλος, κατέληξα στην έκθεση σχετικά με την κατασκευή του θερμοκηπίου από τον