Θερμοκήπιο "Snowdrop" Στην τελευταία δοκιμαστική απάντηση, μίλησα λεπτομερώς για την εγκατάσταση για τις διακοπές