Ακόμη και ο σοβαρότερος άνθρωπος στις διακοπές μετατρέπεται σε αγόρι που συνεχίζει να εκπλήσσει