Δώστε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το είδος ντομάτας. Περιγράψτε την ντομάτα: απόδοση,