Όλοι μας κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθήσουμε να σώσουμε στην κατασκευή