Γεια σας. εξοχικό μας 1 διώροφο σπίτι 6x4 τούβλο πάνω σε θεμέλια ταινία με