Την άνοιξη όλων των κατοίκων του καλοκαιριού «καλύπτει» το κύμα προετοιμασίας για τη νέα