Εάν έχετε μια ευρεία εξάπλωση στο σώμα του νερού, τότε είναι καιρός να προετοιμάσετε