Ήδη με τη δύναμη και την κύρια προετοιμασία για την καλοκαιρινή περίοδο, όταν μετά