Μερικές φορές τα φυτά εμφανίζονται απροσδόκητα στη ντάκα, τα οποία δεν φυτεύτηκαν. Εδώ και