Γεια σε όλους! Θέλω να μιλήσω για τη θέρμανση της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό που