Πρόσφατα, ο ήλιος φοβάται, γράφουν ότι είναι επικίνδυνος, ειδικά κατά τη διάρκεια της υψηλής