Η άνεση στη χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θέρμανση. Το θέμα της