Το πρόβλημα της παροχής ζεστού νερού δεν είναι το τελευταίο στοιχείο στον κατάλογο των