Μια σύγχρονη εκδοχή των πράσινων στέγων, που δημιουργήθηκε από τα χέρια σχεδιαστών τοπίου χρησιμοποιώντας