Δεν προτίθεμαι να πραγματοποιήσω πειράματα στα 7 τ.μ. Χρειαζόμουν αυτή τη γη για να
Γεια σας, επτά τρόπους! Ας εξοικειωθούμε. Το όνομά μου είναι Μαρίνα, είμαι από Τσελιάμπινσκ.