Υπάρχει ένα τέτοιο πολυετές φυτό μαλλί μαλλί (Stakhis), που ονομάζεται γενικά "λαγούρια αυτιά". Για