Αυτό είναι πάλι μια γυναικεία τάξη master. Κάνω τα πάντα μόνος μου. Μια φορά