Με την έλευση του κρύου καιρού είναι άδειο όχι μόνο κρεβάτια, αλλά και δεξαμενές: