Τα χέρια πάντοτε θεωρούνταν το πιο ευάλωτο τμήμα του ανθρώπινου σώματος, γι 'αυτό χρειάζονται