Συνεχίζοντας τη γνωριμία με ενδιαφέροντα ξυλώδη φυτά, σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω τα αγαπημένα