Τα καλώδια αλουμινίου μέσα στα κτίρια δεν χρησιμοποιούν πλέον. Covsem, όχι λίγο. Μόνο χαλκό.